Frigyesi András

Magyar állapotok

rendező Frigyesi András

Verses önérzet egy részben

1964 óta nem ok nélkül siker minden évben április 11-én a Költészet Napja. A mindenkori állapotokra érzékenyen és hitelesen reagáló költőink tollát mindenkor felelős gondolkodás, jobbító szándék, hazaszeretet, s persze szerelem  mozdította írásra. Érthetően, világosan, érzékletesen fogalmaztak. Olyan szerzőktől válogattunk, akik sorsunkról bölcs iróniával, személyes tisz­tességgel gondolkodnak, bennünket pedig hozzásegítenek a hétköznapok jobb megértéséhez.

Színpadunkon “négy-öt magyar összehajol”, beszélget sorsról, hazáról, családról, szerelemről, hitről – a magyar állapotokról. Az egyes fejezetek között Brahms, Erkel, Liszt és mások zenei gondolatai teljesítik ki a derűt, hitet adó műsort.

Annak örülnénk a legjobban, ha e program hatására minél többen vennének ver­seskötetet a kezükbe, esténként olvasgatnának elalvás előtt, beszédtémává válna egy-egy költemény otthon és az iskolai folyosó­kon is a szünetben. Felfedeznék, vagy újra felidéznék valódi értékeinket. Mert gondolatébresztőként kínáljuk a történelmi és személyes perspektívá­kat is felvillantó verseket.

(ADY Endre, BAJZA József, ILLYÉS Gyu­la, JÓZSEF Attila, KOSZTOLÁNYI Dezső, MADÁCH Imre, MÁRAI Sándor, PETŐFI Sándor, RADNÓTI Miklós, VÖRÖSMARTY Mihály, WEÖRES Sándor)

 

bemutató 2017. április 11.

helyszín Városi Ifjúsági Klub